Aplikace

Power Template

Power Template je soubor maker sdružených do jedné aplikace, která konstruktérům výrazně zefektivní tvorbu přípravků, nástrojů, nářadí a apod. konstrukčních celků. Více informací...

Převod Partu na Assembly

Aplikace je určená k převádění partu na asembly. Kopíruje Body, které obsahují objemovou geometrii a vkláda je do buď nově vytvořené sestavy nebo do již existující sestavy. Více informací...

Tvorba a vyplňování parametrů ve výkresech

Snadné vyplňování parametrů obsažených ve výkresech. Pomocí aplikace je také možné jednodušeji vytvářet nové parametry ve výkresech s linkem na textová pole, která aplikace také vytvoří. Více informací...

Export a import bodů

Aplikace umožnuje konstruktérům jednoduše vytvářet a exportovat body z CATIA do *.CSV souboru a naopak. Více informací...

Hromadný export souborů

Aplikace umožňuje hromadný převod souborů mezi různými formáty. Více informací...