Power Template

Aplikace Power Template je soubor maker sdružených do jedné aplikace, která konstruktérům výrazně zefektivní tvorbu přípravků, nástrojů, nářadí a apod. konstrukčních celků.

Hlavní přínos pro firmy a konstruktéry

 • Zkrácení doby konstrukce
 • Výrazně vyšší kvalita modelů a výkresů
 • Jednoduší zaškolení nových konstruktéru do týmu
 • Komfortnější práce pro konstruktéry
 • Potřebná konfigurace Catie MD2

Základem aplikace Power Temlate je automatizované vkládání již hotových asociativně    parametrických komponentů do sestav. Spolu s komponenty se generuje také výkresová dokumentace.

Přehled funkcí aplikace

 • Vkládání komponentů do sestav s navázáním na skeletony a přepsáním požadovaných parametrů
 • Vyplňování parametrů na výkresech
 • Mazání dat z CATIA produktu a zároveň z disku včetně přináležejících výkresů
 • Spouštění potřebných Power Copy
 • Možnost přidávání znaků a čísel před a za název komponenty
 • Lokalizace CZ, DE, EN

Potřebné znalosti uživatelů

 • Znalost problematiky skeletonů
 • Používání publikací
 • Power Copy
 • Používání parametrů a funkcí

Aplikace Power Template je připravena ve dvou verzích, licence Creator je určená pro konstruktéry, kteří budou vytvářet komponenty pro ostatní konstruktéry, případně jenom pro vlastní potřeby. Licence Generator je pro konstruktéry, kteří budou využívat již hotové komponenty pro tvorbu svých projektů.

Licence Generator

 • generuje připravené komponenty z katalogu
 • generuje potřebnou skeleton geometrii ve formě PowerCopy
 • generuje připravené výkresy katalogových celků
 • obsahuje funkci mazání dat z CATIA produktu a zároveň z disku včetně přináležejících výkresů
 • obsahuje funkci vyplňování razítek vygenerovaných výkresů
 • nelze definovat katalogové celky (katalogové díly a výkresy je potřeba si nechat zhotovit na zakázku)

Licence Creator

 • všechny funkce verze Generator
 • možnost definice katalogových celků, výkresů

Kontakt

Jan Svoboda
GSM: +420 720 172 595
E-mail: jan.svoboda@catiamakra.cz

Ukázka