Převod Partu na Assembly

Aplikace je určená k převádění partu na assembly. Kopíruje Body, které obsahují objemovou geometrii a vkládá je buď do nově vytvořené, nebo již do existující sestavy. Uživatel má možnost vybrat si typy linků, které chce použít.

Přehled funkcí aplikace Převod Partu na Assembly

  • Vytvoření nové sestavy a kopírování Body
  • Kopírování Body do stávající sestavy
  • Kopie bez linku, kopie s linkem – CCP, kopie s linkem – Publikace
  • Lokalizace CZ, DE, EN

Kontakt

Jan Svoboda
GSM: +420 720 172 595
E-mail: jan.svoboda@catiamakra.cz

Ukázka