Optimalizace konstrukce při využití aplikace Power Template

zveřejněno: 7. únor 2011 | Autor: Jan Svoboda

V tomto článku bych Vám rád představil aplikaci Power Template, její využití v praxi, hlavní přínosy pro konstruktéry a firmy.

Power Template

Aplikace Power Template je soubor maker sdružených do jedné aplikace, která má za úkol konstruktérům výrazně zefektivní tvorbu přípravků, nástrojů, nářadí a podobných konstrukčních celků.

Základem aplikace Power Temlate je automatizované vkládání již hotových asociativně parametrických komponentů do sestav. Spolu s komponenty se generuje také výkresová dokumentace.

Přehled funkcí aplikace

 1. Vkládání komponentů do sestav s navázáním na skeletony a přepsáním požadovaných parametrů
 2. Vyplňování parametrů na výkresech
 3. Mazání dat z CATIA produktu a zároveň z disku včetně přináležejících výkresů
 4. Spouštění potřebných Power Copy
 5. Možnost přidávání znaků a čísel před a za název komponenty

Využití aplikace Power Template při konstrukci kontrolních přípravků pro trubky a hadice.

Hlavní požadavky zákazníka:

 1. Snížení konstrukčních časů
 2. Optimalizace metodiky konstrukce
 3. Jednoduší provádění změn přípravků
 4. Snadné začlenění nových konstruktérů do týmu

V první fázi byla provedena analýza již používaných dílu, na jejím základě došlo k standartizaci dílů a byla vytvořena databáze parametricky asociativních komponentů, které byly vytvořeny pomocí aplikace Power Template (licence Creator).

Dalším krokem byl vývoj aplikace Power Blech bearbeitung  určené k tvorbě:

 • Startovací sestavy
 • Příprava pomocných geometrií
 • Hromadná tvorba otvorů v sestavě
 • Generování výstupních dat pro laserový vypalovací stroj

Tento program byl vyvinut přesně dle požadavků zákazníka.

Praktická ukázka

Konstruktér obdrží od zákazníka 3D model trubky, výkres s tabulkou koordinačních bodů, určující průsečíky ohybů případně dalších montážních bodů.
Vytvoří pomocí programu Power Blech bearbeitung nový projekt s pomocnou geometrií, k níž jsou také automaticky vytvořeny publikace, které konstruktér bude potřebovat.

Po dokončení přípravy konstruktér spustí aplikaci Power Template a začne s její pomocí vkládat jednotlivé komponenty do sestavy. Jak můžete vidět na videu vkládání je velice rychlé a šetří mnoho času.


Vyhodnocení konstrukčních časů

 1. vytvoření projektu, tvorba bodů a pomocné geometrie ( 30 vkládaných bodů )
  • cca. 20 minut - závisí na počtu zapisovaných bodů konstruktérem
 2. Vkládání komponentů do sestavy ( Power Template )
  • cca. 2 minuty - vložení jedné komponenty
 3. Generování výkresů plechů a DXF dat pro vypalovací stroj
  • cca. 10 minut - 45 dílů
 4. Tvorba sestavy a pozic
  • cca. 20 minut

Z tohoto přehledu nám vychází čas potřebný ke konstrukci kontrolního přípravku trubky o 30 bodech s 15 komponenty na cca. 80 minut.

Konstrukce přípravku bez použití maker konstruktérům trvala v průměru cca. 8 hodin,takže z toho vyplývá že bylo dosaženo časové úspory ve výši cca. 6,5 hodiny.

blog comments powered by Disqus