Spouštění externích aplikací v Catii

zveřejněno: 6. březen 2011 | Autor: Jan Svoboda

Ukázka možnosti spouštění externích aplikací v Catii a a jejich integrace do vlastních panelů nástrojů.

V Catii máte možnost si vytvořit svůj vlastní panel nástrojů do kterého si můžete libovolně poskládat potřebné funkce, ale také máte možnost spouštět scripty, které si sami vytvoříte. Pokud chcete spouštět jakékoliv externí aplikace musíte si nejprve napsat jednoduchý script, jenž dokáže spustit jakoukoliv aplikaci a pak tento script přidáte do vybraného panelu nástrojů.

  • Spustíme si knihovnu maker viz. obrázek
  • Klikneme na tlačítko Create a vytvoříme nový MS VBScript a pojmenujeme ho dle potřeby
  • Dále vybereme nově vytvořený script a klikneme na tlačítko Edit. Otevře se nám editor do kterého zapíšeme kód:
Sub CATMain()
   CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("'Pfad der Anwendung\*.exe'")
End Sub

V závorkách za příkazem, jak si můžete všimnout, je cesta k exe souboru, který spouští vybranou aplikaci. Před a za cestu je nutné napsat uvozovky jednoduché a hned za ně dvojité.

  • Script uložíme, editor a knihovnu zavřeme.
  • Dále spustíme panel Customize viz. obrázek
  • Nyní se přepneme na záložku Commands, ve sloupci Categories vybereme složku Macros a ve sloupci Commands označíme script, který jsme vytvořili v předešlých krocích. Klikneme na tlačítko Show Properties a přidáme k příkazu vhodnou ikonu.
  • Na panelu Customize se přepneme na záložku Toolbars a klikneme na tlačítko New. Objeví se dialog do kterého napíšeme jméno našeho nového toolbaru. Dále klikneme na tlačítko Add commands a zobrazí se nám dialog Commands list ve kterém vybereme náš script a potvrdíme tlačítkem Ok.


blog comments powered by Disqus